Arkitekt & Projekt

Granberg erbjuder produkter och kompletta lösningar med höj -och sänkbar inredning som är funktionell och designad för skol-, vård- och omsorgsmiljöer med krav på tillgänglighet för alla. Våra produkter är utvecklade och anpassade för att klara dessa hårt utsatta miljöer. Ända sedan vi började tillverka Skolinredning, Vårdinredning och Sjukhusinredning på 1960-talet har vi byggt upp en stor kunskap om materialval och lösningar för denna sektor. 

Rådgivning:
Med över 50-års erfarenhet av kökslösningar för personer med funktionshinder erbjuder Granbergs kostnadsfri expertrådgivning och ritningshjälp som tillgodoser både brukarens, personalens, byggarens och vårdgivarens behov. Välkommen med er förfrågan till [email protected]

Arbetsmiljö Kök:
Med elektriskt höj -och sänkbara köksbänkar kan både personal och brukare arbeta i köket utan ökad arbetsbelastning med arbetsskador som följd.

Våra produkter installeras bland annat i miljöer som:
Privata bostäder (Komfortkök och Handikappkök), Handikappbostäder, Skolor (Hemkunskap), Förskolor, LSS Boende, Äldreboende, Rehabiliteringscenter, Sjukhus, Vårdcentraler, Hotell samt övriga Institutioner.  

Garanti:
Granbergs lämnar två (2) års garanti mot fabrikationsfel.