Grossist / Rörmontör / VVS Konsult

Vi har en lång erfarenhet av att planera, projektera och leverera inredning i såväl Sverige som internationellt.


Projektering/Planering/Inköp

Vi har en lång erfarenhet av att planera, projektera och leverera inredning i såväl Sverige som internationellt.
Vi erbjuder kostnadsfri konsulthjälp genom hela projektet. Ta kontakt med våra specialiserade säljare Patrik Ritzén tel: 011-197754 för mer information.
Tillsammans tar vi fram den optimala lösningen med funktion, byggteknik och ekonomi som motsvarar beställarens önskemål. Vi erbjuder er personlig experthjälp genom hela projektet och har tillgång till DWG verktyg och Cad program.