Byggherre / Entrepenör / Fastighetsbolag

Granberg erbjuder produkter och kompletta lösningar med höj -och sänkbar inredning som är funktionell och designad för skol-, vård- och omsorgsmiljöer med krav på tillgänglighet för alla. Våra produkter är utvecklade och anpassade för att klara dessa hårt utsatta miljöer. Ända sedan vi började tillverka Skolinredning, Vårdinredning och Sjukhusinredning på 1960-talet har vi byggt upp en stor kunskap om materialval och lösningar för denna sektor. Välkommen med er förfrågan till [email protected]