Granbergs produkter i Träningskök

I en rehab-avdelning på sjukhus är det viktigt att det finns utrustning som gör det möjligt att öva upp sin förmåga att klara sig självständigt. En del av denna utrustning består ofta av ett träningskök som är utrustat med olika typer av lyftsystem.

Granbergs produkter i Träningskök