Arkitekt och föreskrivare

Granberg erbjuder produkter och kompletta lösningar med höj -och sänkbar inredning som är funktionell och designad för skol-, vård- och omsorgsmiljöer med krav på tillgänglighet för alla.
Våra produkter är utvecklade och anpassade för att klara dessa hårt utsatta miljöer. Ända sedan vi började tillverka Skolinredning, Vårdinredning och Sjukhusinredning på 1960-talet har vi byggt upp en stor kunskap om materialval och lösningar för denna sektor.
Tillsammans tar vi fram den optimala lösningen med funktion, byggteknik och ekonomi som motsvarar beställarens önskemål.
Vi erbjuder även personlig experthjälp genom hela projektet och har tillgång till DWG verktyg och Cad program.

Välkommen med er förfrågan till [email protected] eller vår projektsäljare Patrik Ritzén 011-197754, [email protected]