Var vänder man sig för att söka bidrag för bostadsanpassning?

Sveriges kommuner ansvarar för handläggningen av bostadsanpassningsärenden. Telefonväxeln i din hemkommun kan hjälpa dig med att få kontakt med en bostadsanpassningshandläggare i din kommun.

Läs mer på Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/

Var vänder man sig för att söka bidrag för bostadsanpassning?