Bostadsanpassning / Privatperson

Med hjälp av ett avancerat CAD-program ritar vi upp ditt kök och visar beskrivande bilder i 3D. Vi har mångårig erfarenhet av att planera kök för att tillgodose dina behov av speciella lösningar för bättre funktion och ergonomi. För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi en enkel skiss på befintligt kök, en kort beskrivning av vilka behov som finns samt gärna några digitalbilder på hur befintligt kök ser ut. Gör en enkel planskiss där det framgår väggens totala mått samt respektive skåpmått. Skriv gärna lite kortfattad information om vilket behov som finns. T.ex. knäfritt utrymme önskas vid diskhoar, arbetsyta och spis m.m.