Vem kan söka bidrag för bostadsanpassning?

För att kunna söka bidraget krävs att boendet är stadigvarande. Det beviljas inte bidrag för fritidshus. Vidare krävs att personen som söker bidraget ska ha en bestående funktionsnedsättning. Ett intyg från behörig förskrivare, t.ex. arbetsterapeut krävs för att styrka behovet av anpassning.

Vem kan söka bidrag för bostadsanpassning?