Vad menas med bostadsanpassning?

Bostadsanpassningsbidrag är till för att man ska ha möjlighet till ett självständigt liv i sitt eget hem om man har en funktionsnedsättning. Om man bor permanent i sin bostad kan man få detta bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, till exempel kök eller badrum. Åtgärderna ska leda till att man får en bostad som passar de egna behoven.

Vad menas med bostadsanpassning?

Boverket har på sin hemsida samlat information om bostadsanpassningsbidraget. 

Läs mer om bostadsanpassning på Boverkets hemsida:

https://www.boverket.se/sv/babhandboken/