Ramar till knappar

Tvåfacksram, ALU-Design
Tvåfacksram, ALU-Design
Trefacksram, ALU-Design
Trefacksram, ALU-Design