Bestickfack till innerlåda (hurtsar)

Bestickfack till innerlåda (hurtsar)

Din konfiguration

Beskrivning  
Bestickfack till innerlåda, 30,0 cm