Ritningsförslag Handikappanpassat kök

Hur ett handikappanpassat kök ska planeras beror till stor del på vilken yta man har att tillgå. 

Nedan visar vi två exempel på kök med bra planering för rullstolsburen användare. 

Detta ritningsförslag lämpar sig bra när flera personer med olika längd, sittande och stående ska använda köket samtidigt. Köket består av två bänklyftare vilket möjliggör samtidigt arbete i två olika höjdinställningar.

Köket har två väggskåp med Verti nedsänkbara hyllor och en Diago väggskåpslyftare som lyfter skåpen ner och fram.

Ritningsförslag Handikappanpassat kök

Detta ritningsförslag lämpar sig bra när personer med olika längd, sittande och stående ska använda köket vid olika tillfällen (inte vid samtidigt arbete).

Köket består av en rak bänklyftare, ett väggskåp med Verti nedsänkbara hyllor och två Diago väggskåpslyftare som lyfter skåpen ner och fram.

Ritningsförslag Handikappanpassat kök