Behövs speciella väggskåp till Granbergs lyftare?

I vårt sortiment finns flera varianter av väggskåpslyftare. Alla varianter av väggskåpslyftare kan användas tillsammans med standard väggskåp. Läs mer om respektive variant nedan.

I vårt sortiment finns flera varianter av väggskåpslyftare. Alla varianter av väggskåpslyftare kan användas tillsammans med standard väggskåp. Läs mer om respektive variant nedan.

Som namnet antyder så är detta en diagonal lyftare som monteras i skåpet. En skåpinsats sänks ner och fram.

Det behövs ingen anpassning av skåpet och lyftinsatsen tar minimalt med utrymme i skåpet.

Om behovet ändras och skåpet behöver återställas så plockas lyftaren enkelt bort och fasta hyllor placeras i skåpet.

Vertikal lyftare som sänker hyllorna rakt ner mot underliggande arbetsyta.

Botten i skåpet tas bort och lyftaren monteras i skåpet.