BIM-Modeller

BIM står för Building Information Modeling och är en process för utformning av byggnader med hjälp av datorbaserade 3D-modeller i ett integrerat system.

Det gör att arkitekter och entreprenörer kan arbeta effektivare och med större precision genom att eliminera behovet av separata ritningar.

Våra produkter finns som BIM-modeller så att de enkelt kan integreras i dina ritningar.