Granbergs produkter i Hemkunskapssal

I skolans undervisning Hemkunskap är det viktigt att alla elever kan delta på samma villkor. I ett kök med vanliga skåp och bänkar har rullstolsburna elever mycket svårt att arbeta och delta i undervisningen. För att alla ska få samma möjlighet att lära sig matlagning på dessa lektioner måste skolans hemkunskapssal utrustas med Granbergs funktionella köksinredningar.