Granbergs produkter i Hemkunskapssal

I skolans undervisning Hemkunskap är det viktigt att alla elever kan delta på samma villkor. I ett kök med vanliga skåp och bänkar har rullstolsburna elever mycket svårt att arbeta och delta i undervisningen. För att alla ska få samma möjlighet att lära sig matlagning så bör en köksstation anpassas för rullstolsburen elev. 

En köksbänk i standardutförande med skåp under arbetsytan gör det svårt för att inte säga omöjligt att använda för rullstolsburen elev. 

Arbetsytan är för hög och skåpen gör att eleven måste sitta i en snedvriden position för att försöka genomföra kökssysslorna. 

Att se ner i en kastrull och kunna hantera den på ett säkert sätt är förenat med stora svårigheter. 

Lösningen är att installera en höj- och sänkbar köksbänk med knäfritt utrymme i hemkunskapssalen. 

Motordriven bänklyft med knäfritt utrymme
Motordriven bänklyft med knäfritt utrymme

I en hemkunskapssal planeras ofta köksbänkarna rygg mot rygg. Eftersom det inte finns någon stabil vägg att skruva i så lämpar sig en golvmonterad bänklyft bäst i en hemkunskapssal med den här typen av planlösning. 

Sidelift 6400 är den bänklyft som oftast förekommer i en hemkunskapssal. Modellen är golvmonterad och har starka motorer placerade i ytterkanterna av lyften. 

Med en lyftkraft på hela 400 kg så ger även Sidelift möjlighet till att hänga hurtsar under vissa delar av lyften. 

Sidelift 6400 installerad i en hemkunskapssal
Sidelift 6400 installerad i en hemkunskapssal
Sidelift 6400 med  hänghurts inkl. källsortering
Sidelift 6400 med hänghurts inkl. källsortering

En annan variant av bänklyft som ibland förekommer i skola är Baselift 6310. 

Även denna modell är golvmonterad vilket gör att den lämpar sig bra vid planlösningar där köksbänkarna står rygg mot rygg. 

Granbergs produkter i Hemkunskapssal
Baselift 6310 har golvplattor som ger stöd mot golv.
Baselift 6310 har golvplattor som ger stöd mot golv.

I ett handikappanpassat kök är det vanligt förekommande med väggskåpslyft. Behovet uppstår då man installerar en köksbänk med knäfritt utrymme. Man behöver helt enkelt utnyttja väggskåpen till förvaring eftersom det försvinner förvaringsutrymme under bänken.

I de fall den handikappanpassade köksdelen i en hemkunskapssal planeras mot en vägg, så kan köket även utrustas med en väggskåpslyft.

Att installera bänklyft i kombination med väggskåpslyft i en hemkunskapssal ger möjlighet för eleven att träna och förbereda sig på hur ett anpassat kök ofta är planerat i ett privat hem.

Hemkunskapsutbildningen syftar ju till att förbereda eleven på att klara sig självständigt när denne framöver ska skaffa eget boende.

Väggskåpslyft Diago 504 i hemkunskapssal
Väggskåpslyft Diago 504 i hemkunskapssal