Insatsbänk med grunda disklådor Granberg ES35 - 120,6 cm