Insatsbänk med grunda disklådor Granberg ES35 - 120,6 cm

Beskrivning  
Insatsbänk ES35 - 120,6 cm
- inkl. vattenlås med flexibel avloppsslang
   

Rullstolsanpassad diskbänk med 2 grunda disklådor och avrinningsplan för köksbänkar med knäfria bänkskivor. Grundare disklådor ger bättre sittkomfort för användare med t.ex. rullstol i tillgänglighetsanpassade handikappkök.

Funktioner och fördelar

  • Skåpstorlek: 800 mm
  • Höjd på disklådor: 120 mm
  • Yttermått: 1206 x 496 mm
  • Ursågningsmått: 1180 x 474 mm
  • Plåttjocklek: 0,8 mm borstat rostfritt stål
  • Montering: Infällnad eller underlimning 
  • Undersidan täcks av värmeisolerande material
  • Inkl. korgventiler och vattenlås med flexibel avloppsslang
  • Reversibel - vändbar, för höger eller vänster montering

Våra diskbänkar installeras bland annat i miljöer som:
Privata bostäder (Komfortkök och Handikappkök), Handikappbostäder, Skolor (Hemkunskap), Förskolor, LSS Boende, Äldreboende, Vård- och omsorgsboende, Rehabiliteringscenter, Sjukhus, Vårdcentraler, Hotell samt övriga Institutioner.

Montering:
Infällnad: Ett hål sågas i bänkskivan och insatsbänken läggs ned ovanifrån. Insatsbänken spänns sedan fast undertill med beslag medan ytterkanten ligger ovanpå skivan. Denna metod passar alla typer av bänkskivematerial utom natursten. Urtaget görs på plats av snickare.

Underlimning: Ett hål med kant fräses ut underifrån i bänkskivan. Insatsbänken limmas sedan fast underifrån. Tjockleken på det synliga materialet ovan diskbänken varierar beroende på om detta görs i laminat, trä eller akrylsten. Levereras monterat från fabrik.