Tips och råd till dig som ska utrusta köket med en höjdjusterbar köksbänk

I vårt sortiment finns flera varianter av höjdjusterbara bänklyftar för kök. Gemensamt för dem är att de har knäfritt utrymme under bänken för att möjliggöra sittande arbete för t.ex. rullstolsburen användare eller äldre som behöver sitta på en stol för att diska och laga mat.

När man utrustar köket med en motordriven höj- och sänkbar köksbänk ges möjlighet att snabbt och enkelt kunna justera höjden för att passa även stående arbete.

Vi har två modellserier av motordrivna köksbänkar, Baselift och Sidelift. Nedan kan du läsa mer om möjligheterna med respektive modell.

Baselift är en modell som finns både för vägg- och golvmontage. Vanligast förekommande är väggmonterad Baselift men om väggen inte ger tillräckligt stabil infästning väljs den golvmonterade versionen.

Baselift finns även med två olika fronthöjder, 40 mm (Baselift 6300LA) och 103 mm (Baselift 6300HA). Den lägre fronthöjden används till höj- och sänkbar spis eller arbetsbänk.

Vanligast förekommande är den högre fronthöjden då den ger möjlighet att integrera diskbänk och lådor.

Baselift finns som rak bänklyft eller som hörnbänklyft. Vilken av dessa modeller som ska väljas beror på hur köket planeras. En rak bänklyft är en billigare lösning men en hörnbänklyft kan vara det bästa alternativet för att få nära mellan arbetsplatserna i köket (diskbänk, arbetsyta, spis).

Tips och råd till dig som ska utrusta köket med en höjdjusterbar köksbänk
Tips och råd till dig som ska utrusta köket med en höjdjusterbar köksbänk
Tips och råd till dig som ska utrusta köket med en höjdjusterbar köksbänk

+ Motordriven höjdjusterbar köksbänk
+ Finns som rak bänklyftare eller bänklyftare i hörn
+ Finns som låg modell för bästa ergonomi vid spis
+ Kan utrustas med kökslådor
+ Säkerhetsbrytare under bänken

Sidelift är en flexibel bänklyft som kan anpassas efter användarens behov. I ett första läge kan Sidelift utrustas med hängande skåp (hurtsar) under hela bänken. Den utgör då en ergonomiskt utformad köksbänk med generöst förvaringsutrymme som enkelt kan justeras i höjd för att passa användare i olika längd.

Om förutsättningarna sedan förändras så att det finns behov av att sitta ner i vissa situationer så kan de hängande skåpen enkelt tas bort för att ge knäfri yta. T.ex. under diskbänk och spis.

På samma sätt är det enkelt att återmontera skåpen vid behov för att få mer förvaringsutrymme.

Sidelift har en lyftkraft på hela 400 kg. Motorerna är placerade i ytterkanterna av bänklyften och har stöd i golvet. Detta ger en mycket stadig konstruktion.

Sidelift i Hemkunskapskök.
Sidelift i Hemkunskapskök.
Sidelift vid bostadsanpassning.
Sidelift vid bostadsanpassning.
Utdragbara lådor under Sidelift.
Utdragbara lådor under Sidelift.

+ Elektriskt höj- och sänkbar bänklyft för kök
+ Flexibel lösning där hängande skåp enkelt monteras på och av efter behov
+ Säkerhetsbrytare under skåp och knäfria ytor
+ 400 kg lyftkraft – mycket stadig konstruktion
+ Speciellt vanligt förekommande i hemkunskap där köksbänkarna ofta står rygg mot rygg

Det finns många olika typer av kök som kan utrustas med en höj- och sänkbar köksbänk.

Här följer några exempel där vi regelbundet levererar våra bänklyftar:

  • Kök för rehabilitering – t.ex. träningskök på sjukhus
  • Kök till hemkunskapssal på skola
  • Kök till LSS-boende
  • Kök till äldreboende
  • Kök till bostadsanpassning