Laholms kommun

Bostadsanpassning av kök, garderob och badrum

För dig som bor i Laholms kommun så finns möjlighet att söka bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad för att skapa bättre tillgänglighet.

Granberg Interior AB har lång erfarenhet av bostadsanpassning och har genom årens lopp levererat lösningar till bostadsanpassningar i Laholms kommun.

Kontaktuppgifter till bostadsanpassningen i Laholms kommun

Via länken nedan så hittar du mer information och kontaktvägar för att söka bostadsanpassningsbidrag i Laholms kommun.

Läs mer om bostadsanpassning i Laholms kommun på kommunens hemsida

Mer information om bostadsanpassningslagen

Om du vill veta mer om hur regelverket kring bostadsanpassning fungerar så kan du läsa mer om detta på Boverkets hemsida:

Läs mer om bostadsanpassningssystemet på Boverkts hemsida

Granbergs hjälper dig genom processen med bostadsanpassning

Att söka bostadsanpassning är en process i flera steg där kontakt behöver tas med flera instanser. Det låter kanske svårt så därför har vi satt ihop en tidslinje där du ser vilka åtgärder som behöver vidtas.
Steg 1 - Bostadsanpassning

Kontakta
kommunen

Första steget är att du kontaktar kommunens handläggare för bostadsanpassning. Där kommer du få information om hur processen ser ut i just din kommun.
Steg 2 - Bostadsanpassning

Kontakta
förskrivare

En förutsättning för att kunna söka bidraget är att det finns ett intyg fån en arbetsterapeut eller annan sakkunnig. Fråga din kommun om vem du ska kontakta för att få ett intyg utfärdat.
Steg 3 - Bostadsanpassning

Kontakta
fastighetsskötare

Om du hyr ett hus eller lägenhet så behöver du kontakta fastighetsägaren för att få godkännande till åtgärden som ska genomföras.
Steg 4 - Bostadsanpassning

Kontakta
installatör

Installationen utförs av en byggnadsfirma på din ort. En offert på installationskostnaden behöver bifogas till ansökan. Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med en installatör som har erfarenhet av våra produkter.
Ett vanligt förfarande är att byggnadsfirman tar in pris från Granbergs och sedan ger en totaloffert som kan bifogas till ansökan.
Steg 5 - Bostadsanpassning

Kommunen
beslutar

Mot bakgrund av inskickad ansökan och offert så tar kommunen beslut om vilka åtgärder som kan utföras och hur stort bidrag som betalas ut.
Steg 16- Bostadsanpassning

Leverans /
installation

Byggnadsfirman utför installationen och driftsätter utrustningen.

Vi hjälper dig genom processen!

Vi rekommenderar rätt produkter efter dina behov
Vi tar fram offert som bifogas till ansökan
Vi kan hjälpa dig med planering och ritningar i 3D
Vi kan ge tips på installatörer i din kommun
Vi tillhandahåller anvisningar m.m. för att underlätta för fastighetsägare / kommun vid beslut
Bostadsanpassning