Insatsbänk med grunda disklådor Granberg ES25 - 97,1 cm