Höj- och sänkbara bord

Våra flexibla höj- och sänkbara bord är anpassade för olika arbetssituationer och användare eller vid skiftande sittande och stående arbete.