Kvalitet & Miljö

I vår kvalitets- och miljöpolicy kan kan du läsa om hur vi arbetar för att upprätthålla hög kvalitet samtidigt som vi arbetar för att minimera vår påverkan på miljön.

Inom Granbergs skall vi tänka i termer av total kvalitet, i slutänden är det alltid KUNDEN som är den viktigaste länken i kedjan. Med total kvalitet menas hur ett ärende behandlas av oss från första försäljningsinsatsen, tills att vi fått en förfrågan och att leverans, montering och efterarbete är utförd samt full betalning skett. Snabba och korrekta svar på en förfrågan erfordras. Inom alla avdelningar i företaget måste kundens bästa vara det viktigaste. Alla i företaget skall vara helt involverade i företagets ständiga arbete med att förbättra vårt miljö- och kvalitetssystem. I produktutvecklingen och i planering av marknadsåtgärder skall alltid hänsyn tas till att minsta möjliga påverkan av miljön sker.

Rätt PRODUKT i RÄTT TID och på RÄTT PLATS skall alltid eftersträvas.

Granberg utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter till kök och badrum.
Samtidigt som vi upprätthåller vår tradition för kvalitet och hantverk och bedriver en lönsam affärsverksamhet, kommer vi löpande att värdera och utveckla våra miljösatsningar.

Vi skall: 

  • Vid bedömning av affärspartners värdera aktivt miljöarbete som en merit.
  • Utveckla produkter som under tillverkning, användande och bortskaffning har minimal miljöpåverkan. 
  • Genom förebyggande och ständiga förbättringar minimera negativ miljöpåverkan. Öka kvalitén och kundnöjdheten.
  • Använda råmaterial, vatten och energi effektivt för att minska miljöpåverkan. 
  • Arbeta för hög säkerhet för medarbetare på våra arbetsplatser samt stimulera en sund inställning till miljön i relation till våra aktiviteter. 
  • Vi skall betrakta tillämpliga lagar, förordningar, avtal, anvisningar och regler som minimikrav.

Kvalitet & Miljö