Bostadsanpassning ger möjlighet till ett självständigt liv!

Att leva med en funktionsnedsättning är en utmaning som ofta kräver speciella lösningar för att skapa tillgänglighet och ge möjlighet till ett självständigt liv.

I Sverige finns möjlighet att söka bidrag för bostadsanpassning. Reglerna kring bostadsanpassning styrs av bostadsanpassningslagen.

I bostadsanpassningslagen regleras rätten till att söka bostadsanpassningsbidrag. Bland annat krävs att en funktionsnedsättning ska vara långvarig eller bestående för att du ska vara berättigad till bostadsanpassningsbidrag.

Nyttan med bostadsanpassningslagen är stor både när det gäller samhällsekonomi och välbefinnande. Systemet med bostadsanpassningsbidrag kan ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv, utan beroende av assistenter eller särskilt boende.

Läs mer om bostadsanpassningsbidraget på Boverkets hemsida

Sveriges kommuner handlägger bostadsanpassning

Varje kommun har en eller flera bostadsanpassningshanläggare som hanterar bostadsanpassningarna i respektive kommun. Kontakta din hemkommun för att undersöka möjligheten till att söka bidraget.

Granbergs hjälper dig genom processen med bostadsanpassning

Att söka bostadsanpassning är en process i flera steg där kontakt behöver tas med flera instanser. Det låter kanske svårt så därför har vi satt ihop en tidslinje där du ser vilka åtgärder som behöver vidtas.

Länk till din hemkommun

Klicka på din hemkommun i listan nedan för att få mer information om bostadsanpassning i din hemkommun.

Granbergs hjälper dig genom processen med bostadsanpassning

Att söka bostadsanpassning är en process i flera steg där kontakt behöver tas med flera instanser. Det låter kanske svårt så därför har vi satt ihop en tidslinje där du ser vilka åtgärder som behöver vidtas.
Steg 1 - Bostadsanpassning

Kontakta
kommunen

Första steget är att du kontaktar kommunens handläggare för bostadsanpassning. Där kommer du få information om hur det går till i just din kommun.
Steg 2 - Bostadsanpassning

Kontakta
förskrivare

En förutsättning för att kunna söka bidraget är att det finns ett intyg fån en arbetsterapeut eller annan sakkunnig. Fråga din kommun om vem du ska kontakta för att få ett intyg utfärdat.
Steg 3 - Bostadsanpassning

Kontakta
fastighetsägaren

Om du hyr ett hus eller lägenhet så behöver du kontakta fastighetsägaren för att få godkännande till åtgärden som ska genomföras.
Steg 4 - Bostadsanpassning

Kontakta
installatör

Installationen utförs av en byggnadsfirma på din ort. En offert på installationskostnaden behöver bifogas till ansökan. Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med en installatör som har erfarenhet av våra produkter.
Ett vanligt förfarande är att byggnadsfirman tar in pris från Granbergs och sedan ger en totaloffert som kan bifogas till ansökan.
Steg 5 - Bostadsanpassning

Kommunen
beslutar

Mot bakgrund av inskickad ansökan och offert så tar kommunen beslut om vilka åtgärder som kan utföras och hur stort bidrag som betalas ut.
Steg 16- Bostadsanpassning

Leverans /
installation

Byggnadsfirman utför installationen och driftsätter utrustningen.

Vi hjälper dig genom processen!

Vi rekommenderar rätt produkter efter dina behov
Vi tar fram offert som bifogas till ansökan
Vi kan hjälpa dig med planering och ritningar i 3D
Vi kan ge tips på installatörer i din kommun
Vi tillhandahåller anvisningar m.m. för att underlätta för fastighetsägare / kommun vid beslut

Skapa en förfrågan så hjälper vi dig!

Fyll i nedanstående formulär och skicka in bilder / skisser så kan vi hjälpa dig med ritning och offert som du kan bifoga till din ansökan om bostadsanpassning.
Godkänn Integritetspolicy
Bostadsanpassning