Gratis hjälp vid projektering

Vi har mångårig erfarenhet av att planera kök för att tillgodose dina behov av speciella lösningar för bättre funktion och ergonomi.

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi en enkel skiss på befintligt kök, en kort beskrivning av vilka behov som finns samt gärna några digitalbilder på hur befintligt kök ser ut. Gör en enkel planskiss där det framgår väggens totala mått samt respektive skåpmått.