Insatsbänk med grunda disklådor Granberg ES20 - 61,6 cm