Kylöverdel

Gemensamma dokument
Produktblad
Modeller Produktblad Föreskrivningstext
M-KÖ6-350 Kylöverdel, höjd 35,0 cm (passar 175,0 cm kyl/frys i kök med K-höjd)
M-SÖ6-500 Kylöverdel, höjd 50,0 cm (passar 175,0 cm kyl/frys i kök med S-höjd)