MANULIFT 6380

MANULIFT är en kostnadseffektiv och flexibel lösning när höjden på köksbänken inte behöver ställas om dagligen. Den smarta konstruktionen gör den enkelt att tillgänglighetsanpassa höjden på köksbänken för till exempel rullstolsburna eller äldre personer med olika behov.
Genom att dra ut två låssprintar kan höjden justeras 30 cm i intervall om 2,5 cm. En inbyggd gasfjäder underlättar höjdjusteringen.

Enheten kan utrustas med heltäckande täckskivor som då döljer väggen och installationer under bänkplanet.

Exempel på användningsområde kan vara äldreboende, sjukhus eller annan plats där inte höjden behöver ställas om dagligen.
Granbergs konsolupphängda köksbänkar kan vid förändrat behov enkelt byggas om till elektriskt ställbara köksbänkar.

MANULIFT 6380
 
Leveranstid
Se respektive modell
Prisförfrågan
Välj modell för prisfråga
Granberg Interior AB