Tips för planering av rullstolsanpassat kök

Tillgänglighet är inte bara en fråga för äldre eller personer med funktionsnedsättning.
Du bör också tänka på tillgängliga kökslösningar även i ung ålder. Det kan kosta mycket pengar att behöva genomföra förändringar senare.

Eftersom ett kök används i genomsnitt tio till 15 år bör du planera köket tillgängligt från början. Detta undviker då dyra justeringar av köket när man blir äldre.

Framförallt ska ergonomi och individuella arbetsplatslösningar beaktas som viktiga vid planeringen.

Varje kök måste anpassas efter individuella krav. Detta är särskilt viktigt i ett rullstolsanpassat kök så att personer med fysiska funktionshinder eller äldre med särskilda behov kan arbeta självständigt i sitt kök.

Sidelift med hängande hurstar i ytterkanterna.
Sidelift med hängande hurstar i ytterkanterna.

Ett handikappanpassat och rullstolsanpassat kök måste vara funktionellt och ergonomiskt planerat för att tillgodose och fungera på bästa sätt för personer med funktionsnedsättning samt övriga i familjen. Benämningen på våra kök kan vara flera. Vissa kallar dem handikappkök och andra kallar dem för kök för speciella behov.

Detta gäller även för placering av bänkskivor, förvaringsskåp, diskbänkar och vitvaror.

Eftersom vissa delar i köket oftast planeras med öppna underkörbar diskbänk och spishäll är det viktigt men planering av förvaringsskåp och sopsortering.

Eftersom planeringsunderlaget för handikappanpassade kök representerar både individuella krav och kompromisser är det viktigt att det planeras i minsta detalj.

Befintliga kök kan också tillgänglighets anpassas och byggas om till ett fungerande handikappanpassat kök med justerbara arbetsbänkar och nedsänkbara väggskåp. Men i dessa kök finns det oftast fler begränsningar eftersom man måste anpassas ombyggnaden till befintlig köksdesign och kräver noggrann planering.

  • Bestäm den optimala höjden på inbyggnadsugn och övriga vitvaror
  • Rullstolsanpassade arbetsstationer med elektriskt justerbara arbetsytor, diskbänk och spishäll
  • Tänk igenom förvaringen då flera ytor skall planeras utan bänkskåp för att enkelt komma intill med rullstol. Hur skall sopsorteringen lösas.
  • För att öka tillgängligheten till förvaring i väggskåp kan elektriskt nedsänkbara väggskåp planeras in i köket
  • Om möjligt välj väggskåp med skjutbara luckor i stället för öppningsbara dörrar

Diago 504
Diago 504
Verti
Verti

Matlagning kräver kreativt tänkande och frihet. Ergonomi spelar här en viktig roll. Att kunna förflytta sig fritt och ha tillgång till ergonomiska arbetsplatser i rätt höjd är viktiga funktioner i ett kök för personer med funktionsnedsättning.

För att alla i familjen skall få bästa ergonomi och fungera i köket bör arbetshöjden på arbetsplatserna vara elektriskt justerbara.

Den vanligtvis förekommande rörelseytan på 1,20 meter skall utökas till 1,50 meter som då blir tillgänglig med rullstol i enighet med den europeiska normen DIN E18040-2.

Detta innebär att köket har tillräckligt utrymme för rullstol eller rollatorns vändcirkel. Det är också viktigt med rullstolsanpassade bänkar och särskilt diskbänken som då skall ha grundare disklådor för bekvämare köksarbete.

Rullhurtsar med förvaring och sopsortering är bra komplement under arbetsbänkarna. De kan enkelt förflyttas för att skapa det nödvändiga benutrymmet för arbete medan du sitter.

Rekommenderad knäfritt utrymme under bänkarna på 70 centimeter och sockelhöjder på 30 centimeter säkerställer optimal ergonomi i det tillgänglighets anpassade köket. Beroende på vilken arbetsstation som planeras kan små knep skapa bättre komfort i ett handikappanpassat kök.

En översikt över arbetsstationerna för din planering visas nedan.

För att göra det lättare för rullstolsburna att arbeta vid diskbänken bör den vara tillgänglig med rullstol. Diskbänken måste därför planeras utan underskåp.
För att göra det lättare för rullstolsburna att arbeta vid diskbänken bör den vara tillgänglig med rullstol. Diskbänken måste därför planeras utan underskåp.

I moderna flexibla kök kan bänkskivorna justeras helt automatiskt till den individuella höjden.
Att sänka ner arbetsytan till bekväm arbetshöjd skapar bekvämare arbetsmiljö. Ett säkerhetsskydd hindrar bänkskivan från att av misstag komma i kontakt med rullstolen.

Utdragbara hyllor är vettiga, särskilt i anslutning till vitvaror. Heta grytor och stekpannor kan enkelt ställas på en värmebeständig utdragbar hylla under ugnen.

Utdragbara skivor bredvid diskmaskinen underlättar in- och urlastning och förenklar arbetet.

Förvaringsskåp är alltid en stor fråga i köksplanering och särskilt i ett ”handikappanpassat” kök.

Det finns många sätt att få ett mer fungerande kök. Väggskåp och hyllor som automatiskt kan sänkas skapar till exempel helt nya möjligheter för ytterligare lättillgängligt förvaringsutrymme.

Använd inte bänkskåp med dörrar. Eftersom bänkskåp som är utrustade med lådor, utdrag eller karusell möjliggör enkel hantering, överblick och enkel åtkomst till köksredskap och tillbehör.

Särskilt personer med nedsatt synförmåga har nytta av väggskåp med skjut- eller vikdörrar. Detta eftersom gångjärnsdörrar ofta inte kan ses ordentligt och utgöt en risk för olyckor.

Diskbänken används flera gånger om dagen i varje kök, så arbetsstationen med diskbänk bör ägnas särskild uppmärksamhet när du planerar köket.

Rätt arbetshöjd är mycket viktigt!

För att uppnå bästa komfort bör diskbänken ut med elektriskt höj- och sänkbar lyftmodul. 

Även i ett standardkök bör diskbänken monteras högre än arbetsytan för att spara ryggen.

Diskbänkar med lyftautomatik, som kan höjas eller sänkas till önskad höjd, är därför lämpliga för rullstolsburna men även till standardkök. Ett säkerhetsskydd hindrar diskbänken från att av misstag komma i kontakt med rullstolen.

Spishällen bör också vara elektriskt höj- och sänkbar och därmed lättillgänglig i rätt arbetshöjd. Detta eftersom spishällen med varma kastruller och stekpannor anses vara en stor riskfaktor.

Välj en spishäll med induktion, detta minimerar risken för brännskador. Så snart kastrullen har tagits bort från hällen är värmen också borta.

När du installerar en klassisk fläktkåpa bör du välja en fjärrstyrd modell eller en som fungerar intelligent med spisen via Bluetooth.

Med denna utrustning blir köket rullstolsanpassat!

Kategorier relaterade till denna artikel