Granberg Köksskola 3 - Viktiga mått vid planering av handikappanpassat kök

Ett kök anpassat för rullstol kräver generellt mer utrymme än ett standardkök. Det behövs exempelvis större yta för att svänga runt med rullstol jämfört en gående som vänder sig om.

Det är även viktigt att beakta avstånd mellan t.ex. köksbänk och matbord. Här nedan visar vi lite måttskisser som exempel på utrymmesbehov vid rullstolsanpassat kök.

Nedan visas exempel på vilken yta en manuell rullstol respektive elrullstol. Det är viktigt att beakta dessa utrymmesbehov vid anpassning av kök till rullstolsburen. 

Manuell rullstol
Manuell rullstol
Elrullstol
Elrullstol

Jämfört med gående krävs betydligt större utrymme för att kunna manövrera och svänga runt med rullstol i köket. 

Nedan visas exempel på utrymmesbehov för att kunna svänga runt med manuell rulltol och elrullstol. 

Manuell rullstol
Manuell rullstol
Elrullstol
Elrullstol

För att köksarbetet ska fungera på ett bra sätt krävs tillräckligt med utrymme. Dels för att svänga runt med rullstolen i köket men även för att det ska finnas plats för att passera varandra i köket.

Nedanstående skiss visar manuell rullstol. Minsta mått 1500 mm avser fasta skåp på vardera sida av köksuppställningen.

Minsta mått 1300 mm tillåts om ena sidan har knäfritt utrymme.

Granberg Köksskola 3 - Viktiga mått vid planering av handikappanpassat kök

Nedanstående planlösning visar ett kylskåp planerat i änden av köksuppställningen. Planlösningen kräver 200 mm passbit bredvid skåpet.

Det rekommenderas även att det finns en avställningsyta bredvid kyl samt knäfritt utrymme under avställningsytan. 

Granberg Köksskola 3 - Viktiga mått vid planering av handikappanpassat kök

För att det inte ska bli för trångt rekommenderas ett minsta avstånd mellan matbord till köksinredning på 1400 mm.

Granberg Köksskola 3 - Viktiga mått vid planering av handikappanpassat kök

Granberg Köksskola 3 - Viktiga mått vid planering av handikappanpassat kök
Granberg Köksskola 3 - Viktiga mått vid planering av handikappanpassat kök
Granberg Köksskola 3 - Viktiga mått vid planering av handikappanpassat kök