Granberg Köksskola 2 - Kökets arbetsplatser

Köksbänkens yta delas in i tre platser, diskplats, beredningsplats och tillredningsplats.

Här ska man på ett smidigt sätt kunna skölja, bereda och tillreda maten på spis samt därefter kunna diska redskap och porslin.

När en handikappanpassad köksbänk planeras är det viktigt att känna till lite grundläggande mått som rekommenderas för de olika arbetsplatserna.

I möjligaste mån bör man hålla sig till nedanstående mått men ibland finns det helt enkelt inte plats och få får man jämka på måtten på bästa sätt efter individuellt behov.

Platsen bör vara placerad i anknytning till beredningsplatsen för att underlätta sköljning av matvarorna. Det bör finnas en avställningsyta även åt sidan som inte angränsar till beredningsplatsen.

Bredvid diskhoarna ska det finnas en avställningsyta.
Detta är speciellt viktigt om köket inte är utrustat
med diskmaskin. Då måste plats för diskställ finnas.
Bredvid diskhoarna ska det finnas en avställningsyta. Detta är speciellt viktigt om köket inte är utrustat med diskmaskin. Då måste plats för diskställ finnas.

Här ska maten förbredas, skäras och bearbetas. Platsen bör avara placerad mellan diskplats och tillredningsplats för att koncentrera arbetsplatserna. Ytan mellan diskplats och tillredningsplats bör vara minst 800 mm.

Mellan diskhoar och spis ska det finnas en
beredningsplats på minst 800 mm.
Mellan diskhoar och spis ska det finnas en beredningsplats på minst 800 mm.

Platsen bör placeras i anknytning till beredningsplatsen. Det bör bör finnas en avställningsyta även åt sidan som inte angränsar till beredningsplatsen.

Bredvid spisen ska det finnas en
avställningsyta för kastruller.
Bredvid spisen ska det finnas en avställningsyta för kastruller.
Granberg Köksskola 2 - Kökets arbetsplatser