Gratis hjälp vid projektering av bostadsanpassning

Att planera ett kök kräver erfarenhet och kunskap i köksplanering. Att planera ett funktionellt kök för bostadsanpassning kan vara ännu mer utmanande.

Vi på Granbergs har lång erfarenhet av planering av kök till bostadsanpassning och kan kostnadsfritt hjälpa dig med förslag och ritningar i 3D.

På den här sidan har vi sammanställt information och frågeställningar som kan vara bra att känna till när du ska bostadsanpassa ditt kök.

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi en enkel skiss på befintligt kök, en kort beskrivning av vilka behov som finns samt gärna några digitalbilder på hur befintligt kök ser ut. Gör en enkel planskiss där det framgår väggens totala mått samt respektive skåpmått.

Gratis hjälp vid projektering av bostadsanpassning

Målet med att bostadsanpassa köket är att ge möjlighet för alla att kunna använda köket. För att åstadkomma detta så krävs en del anpassningar efter det individuella behovet.

Ett standardkök är designat för att användas enbart vid stående arbete. Höjden på köksbänk, diskbänk och spis är vanligtvis 90 cm över golv. Detta fungerar bra för de allra flesta men för riktigt långa, korta eller rullstolsburna personer fungerar det ibland inte alls.

När vi medverkar i processen i att bostadsanpassa kök utgår vi ifrån det individuella behovet. Det kan t.ex. handla om att det behövs öppna ytor under diskbänk, köksbänk och spis, vilket möjliggör sittande arbete. Om det är flera personer med olika behov som ska använda köket så krävs ofta att höjden kan justeras på köksbänken.

Tillsammans med dig så tar vi fram en lösning som passar just ditt behov!

Gratis hjälp vid projektering av bostadsanpassning

Vid bostadsanpassning av kök så är det vanligt att man utgår från det befintliga köket och kompletterar detta med smarta lösningar som underlättar i vardagen.

Det kan t.ex. handla om att byta ut den vanliga spisen med ugn mot en höj- och sänkbar spishäll med knäfritt utrymme under och separat ugn i ett högskåp.

Det är även vanligt att diskbänken byts ut mot höj- och sänkbar diskbänk med grunda disklådor vilket ger möjlighet att diska från en sittande position.

Gratis hjälp vid projektering av bostadsanpassning
Gratis hjälp vid projektering av bostadsanpassning

I Sverige har vi en lagstiftning som möjliggör att man kan söka bidrag för bostadsanpassning av kök. Ett s.k. bostadsanpassningsbidrag.
Kontakta din kommun för mer information om bostadsanpassningsbidraget.

För att kunna söka bostadsanpassningsbidrag så krävs ett intyg från en förskrivare. Det kan t.ex. vara en arbetsterapeut.

Arbetsterapeuten kartlägger vad det är som inte fungerar tillfredsställande i ditt kök och utfärdar ett intyg som kommer ligga till grund för kommunens beslut gällande bostadsanpassningens omfattning.
Kontakta din kommun för att komma i kontakt med en arbetsterapeut som kan hjälpa dig med intyget.

Gratis hjälp vid projektering av bostadsanpassning

Klicka här för att boka direkt i vår kalender