Övriga produkter

Våra flexibla arbetsbord är anpassade för olika arbetssituationer och användare eller vid skiftande sittande och stående arbete.